You are here

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ኢትዮጵያውያን እንብላ እንደምንለው ሁሉ እንስራስ ማለት እንወዳለን? አይመስለኝም! አሁን ያለንበት ሁኔታ ምስክር በአካልና በአዕምሮአችን ስለማንሰራ ነው፡፡ ጉድ ፈላ!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

መሰረታዊ የአስሊ ዕውቀት፡፡ የአስሊ አጠቃቀም አጉል ባህሪ ካለወት አስሊወ በቫይረስና በሰላዮች ይጠቃል፡፡ ርካሽ ወይም ነጻ የሆኑ ጥሩ አማራጮችን ያውቃሉ?

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ስለ ብቃትዎ ምን ያውቃሉ? ለምሳሌ ስለ እልህና ንዴት፤ ወድቆ መነሳት፤ ነጻነት፤ መምራትና መግባብት ወዘተ፡፡ ማሰብ፣ መናገርና ማድረግ መተው ዝምታ ነው!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

ስለ ባህሪዎ ምን ያውቃሉ? ቀላል ነገሮች ላይ ይሳሳታሉ? ለምሳሌ በቀጠሮ መዘግየት፣ ቋንቋ መቀላቀል፣ ከማዳመጥ ይልቅ ብዙ ማውራት፣ እምነትዎስ ነካ ነካ ነው?

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

የሚያልሙትን ስራ አግኝተው ለማቆየት ስልቱን ያውቁታል? በስራ አለም ውስጥ የተጻፉና ያልተጻፉ ህጎችን ልብ ካሉ በስራዎ ለመደሰት፣ ለማደግና ለመርካት ይረዱወታል!!

Tatariw Amharic website Ethiopia wake up

በቀላሉ እራስዎን ይንከባከባሉ? የሚበላ ምግብ፣ የሚጠጣ መጠጥና የሚታሰብ ሃሳብ ወደ ሰውነታችን ስለሚገባ ህይወታችን ውስጥ ሚና አለው፡፡ ለምን?

1
2
3
4
5
6

ሁሉም የጽሁፎች አይነቶች ሰንጠረዥ ላይ

የአርዕስቶች ስምና አይነት የተጻፈበት ቀን
ከአፍ የወጣ መጥፎ ቃል አይመለስም! 12/13/2019 - 17:49
አስተሳሰብ ክፍል 1 - መጥፎ ቃል ከወጣ አይመልሰስም! 06/14/2019 - 12:33
የቀለም አይነቶች - Colors 12/04/2017 - 13:28
# ክፍል 5 # ኢትዮጵያ ውስጥ ወገኖቻችን በቂ ምግብ ስለሌላቸው እንተባበራቸው (እንደት መርዳት ይቻላል?) Published on Apr 13, 2017 04/13/2017 - 19:40
# ክፍል 4 # ኢትዮጵያ ውስጥ ወገኖቻችን በቂ ምግብ ስለሌላቸው እንተባበራቸው (የችግሩ ጥልቀት!) Published on Mar 5, 2017 03/05/2017 - 18:45
# ክፍል 3 # ኢትዮጵያ ውስጥ ወገኖቻችን በቂ ምግብ ስለሌላቸው እንተባበራቸው (ጥያቄና መልሶች!) Published on Feb 13, 2017 02/13/2017 - 20:45
# ክፍል 2 # ኢትዮጵያ ውስጥ ወገኖቻችን በቂ ምግብ ስለሌላቸው እንተባበራቸው (ጥያቄና መልሶች!) Published on Jan 29, 2017 01/29/2017 - 20:46
# ክፍል 1 # ኢትዮጵያ ውስጥ ወገኖቻችን በቂ ምግብ ስለሌላቸው እንተባበራቸው፡፡ ( መግቢያ! ) Published on Jan 21, 2017 01/21/2017 - 21:11
ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ኔግሮ እና የኢትዮጵያ እንጀራ፤ 08/14/2016 - 09:06
ቤት ወይም ቢሮ ውስጥ የስራና የመዝናኛ መብራት መጠን! ለአይንዎ ያስቡለት!! 04/10/2015 - 12:13
የህይወታችንን 50 እጅ አካባቢ ቤት ውስጥ እንቆያለን! "የምንተነፍሰው የቤት ውስጥ አየርስ?" 04/07/2015 - 19:38
የጂሜይሌን ማለፊያ ቃል (ፓስወሪድ) እንዴት መቀየር እችላለሁ? 04/03/2015 - 15:11
"እንብላ!" እንደምንለው ሁሉ "እንስራ!" ብንል ኖሮ የት እንደርስ ነበር? "ዲያስፖራና የኢትዮጵያ እንጀራ" 03/31/2015 - 11:49
"እንብላ!" እንደምንለው ሁሉ "እንስራ!" ብንል ኖሮ የት እንደርስ ነበር? "አካላዊ ስራ" 03/27/2015 - 13:20
"እንብላ!" እንደምንለው ሁሉ "እንስራ!" ብንል ኖሮ የት እንደርስ ነበር? "ሃሳባዊ ስራ" 03/24/2015 - 19:33
"እንብላ!" እንደምንለው ሁሉ "እንስራ!" ብንል ኖሮ የት እንደርስ ነበር? 03/20/2015 - 18:23
ወዳጅና ጓደኛዎ ማነው? ስለ ጥቃቅን ነገሮች መከታተል። ክፍል ሦስት፤ 03/17/2015 - 18:42
የማይጠይቅና የማይንቀሳቀስ ጥቅም ላይ ያልዋለ አቧራ የሚሰበስብ እቃ ብቻ ነው! 03/13/2015 - 19:51
እናት፣ ነጻነትና ሃገር! ልዩነታቸው ምንድነው? 03/10/2015 - 08:58
ምግብ ብቻ ሳይሆን አስተሳሰብም ይበላል፡፡ ማሰብም መብላት ነው! 03/06/2015 - 20:00

Pages